Foukané izolace s.r.o.
Chráníme vaši energii, šetříme vaše peníze
Drobečková navigace

Úvod > Foukané izolace > Dotace na zateplení

Dotace na zateplení

Nová zelená úsporám - logo

Nová zelená úsporám

Veškeré dotační tituly zpracujeme a vyřídíme do posledního dokumentu za Vás.

 

Po osobní schůzce získáte kompletní soupis realizačních nákladů a dotačních výnosů na pořízení. Pokud budete s předloženou nabídkou spokojeni, předáme vše potřebné projektovému týmu. Projektový tým se postará kompletně o vše, tj. od zažádání o dotaci až po ukončení žádosti.

 

 

Využijte schůzku s naším technikem ZDARMA již nyní.

 

Máte zájem o cenovou kalkulaci? KONTAKTUJTE NÁS


 

 

 


Rodinné domy

Nová zelená úsporám základní program

 

950 000,- Kč

 

Nová zelená úsporám Oprav dům po babičce

 

1 000 000,- Kč + bonus na dítě 50 000,- Kč


Bytové domy

Zateplení od 0 Kč. Zjistěte více.

Nová zelená úsporám základní program

 

50% / 60% přímých výdajů

Nová zelená úsporám - SVJ a bytová družstva

 

50% / 60% přímých výdajů + bonus až 150 000,- Kč

Nová zelená úsporám -  veřejná správa, obce a příspěvkové organizace

 

70% / 80% přímých výdajů + bonus až 150 000,- Kč


Nová zelená úsporám Light

až 250 000,- Kč


Více informací o jednotlivých dotačních titulech

Nová zelená úsporám – Rodinné domy (základní program)

až 950 000,- Kč - přesné vyčíslení po osobní schůzce, na základě získaných dat

 

Kdo může žádat

 • vlastník stávajícího RD

 • stavebník nového RD (osoba, které svědčí právo stavby)

 • nabyvatel nového RD (zájemce, který kupuje nový RD a dokáže tento zájem smlouvou se stavebníkem, nebo prvním majitelem RD)

 

Podmínky

 • maximální rozloha 350 m²

 • žadatel v exekuci nemůže žádat

 • základní podpora 50% (u vybraných krajů 60%*)) veškerých vynaložených přímých výdajů, bonusy se do základní podpory nezapočítávají a jsou hrazeny navíc

 • stačí pouze dílčí opatření (zateplení střechy)

 

Možnosti čerpání

 • pouze po dokončení prací formou dotace

KONZULTACE ZDARMA

zpět na přehled dotací


Nová zelená úsporám – Rodinné domy "Oprav dům po babičce"

až 1 000 000,- Kč – přesné vyčíslení po osobní schůzce, na základě získaných dat

 

Kdo může žádat

 • zletilá ekonomicky aktivní fyzická osoba, která je vlastníkem stávajícího RD

 

Podmínky

 • maximální rozloha 350 m²

 • nemohou žádat lidé s exekucí

 • nemohou žádat lidé, kteří již využili dotační program NZÚ od roku 2013

 • základní podpora 50% (u vybraných krajů 60%*)) veškerých vynaložených přímých výdajů, bonusy se do základní podpory nezapočítávají a jsou hrazeny navíc

 • žadatel je povinen zůstat vlastníkem RD po celou dobu udržitelnosti (10 let)

 • nutné je optimální zateplení, tj. celkové zateplení střechy/půdy, fasády a výměna oken, je možno kombinovat s výměnou zdroje a jinými podoblastmi podpory

 

Možnosti čerpání

 • před zahájením prací formou zálohy
 • po dokončení prací formou dotace

KONZULTACE ZDARMA

zpět na přehled dotací


Nová zelená úsporám – Bytové domy (základní program)

Zateplení od 0 Kč. Zjistěte více.

 

maximální výše příspěvku - bez omezení (50%, u vybraných krajů 60% přímých výdajů*)), přesné vyčíslení po osobní schůzce, na základě získaných dat

 

Kdo může žádat

 • vlastník stávajícího BD
 • stavebník nového BD (nebo osoba, které svědčí právo stavby)
 • vlastník bytové jednotky v případě žádosti na vlastní bytovou jednotku

 

Podmínky

 • žadatel v exekuci nemůže žádat
 • základní podpora 50% (u vybraných krajů 60%*)) veškerých vynaložených přímých výdajů, bonusy se do základní podpory nezapočítávají a jsou hrazeny navíc
 • Na bytový dům (popř. vymezenou bytovou jednotku v něm) nelze současně uplatňovat více žádostí v oblasti podpory A. Další žádost je možné podat až po vyplacení podpory v rámci předchozí žádosti nebo po zpětvzetí předchozí žádosti, popř. po zastavení řízení o předchozí žádosti.
 • stačí pouze dílčí opatření (zateplení střechy)

 

Možnosti čerpání

 • pouze po dokončení prací formou dotace

KONZULTACE ZDARMA

zpět na přehled dotací


Nová zelená úsporám – Bytové domy ve vlastnictví SVJ a bytová družstva

Zateplení od 0 Kč. Zjistěte více.

 

maximální výše příspěvku – bez omezení (50% / 60% přímých výdajů) + bonus až 150 000 ,- Kč, přesné vyčíslení po osobní schůzce na základě získaných dat

 

Kdo může žádat

 • společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • bytové družstvo

 

Podmínky

 • žadatel musí zůstat vlastníkem budovy, či stavby po celou dobu administrace žádosti
 • žadatel v exekuci nemůže žádat
 • základní podpora 50% (u vybraných krajů 60%*)) veškerých vynaložených přímých výdajů, bonusy se do základní podpory nezapočítávají a jsou hrazeny navíc
 • postačí pouze dílčí opatření (zateplení střechy)

 

Možnosti čerpání

 • před zahájením prací formou zálohy
 • po dokončení prací formou dotace

KONZULTACE ZDARMA

zpět na přehled dotací


Nová zelená úsporám – Bytové domy ve vlastnictví veřejné správy, obcí a příspěvkových organizací

maximální výše příspěvku – bez omezení (70% / 80% přímých výdajů) + bonus až 150 000 ,- Kč, přesné vyčíslení po osobní schůzce na základě získaných dat

 

Kdo může žádat

 • obce
 • městské části hlavního města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • příspěvková organizace zřízená územně samosprávným celkem
 • veřejnoprávní instituce
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

 

Podmínky

 • žadatel musí zůstat vlastníkem budovy, či stavby po celou dobu administrace žádosti
 • žadatel v exekuci nemůže žádat
 • základní podpora 70% (u vybraných krajů 80%*)) veškerých vynaložených přímých výdajů, bonusy se do základní podpory nezapočítávají a jsou hrazeny navíc
 • postačí pouze dílčí opatření (zateplení střechy)
 • bonus lze poskytnout na bytový dům se sociálními byty, kde nájemné za 1 m² podlahové plochy sociálního bytu nepřekračuje limit nájemného stanovený Ministerstvem pro místní rozvoj

 

Možnosti čerpání

 • pouze po dokončení prací formou dotace

KONZULTACE ZDARMA

zpět na přehled dotací


Nová zelená úsporám Light

až 250 000,- Kč - přesné vyčíslení po osobní schůzce, na základě získaných dat

 

Kdo může žádat

 • lidé pobírající starobní důchod
 • invalidní důchodci 3. stupně
 • lidé pobírající příspěvek na bydlení
 • rodiny pobírající přídavek na dítě

 

Podmínky

 • žadatel musí mít po dobu administrace a po celou dobu udržitelnosti v objektu trvalý pobyt
 • RD musí být ve vlastnictví žadatele (jakýkoliv podíl)
 • žadatel v exekuci nemůže žádat

 

Možnosti čerpání

 • před zahájením prací formou zálohy
 • po dokončení prací formou dotace

KONZULTACE ZDARMA

zpět na přehled dotací


Základní definice
RD – rodinný dům
BD – bytový dům
SVJ – sdružení vlastníků jednotek
*) vybraný kraj – Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj (bonus 10% navíc)
bonus – částka, která se nezapočítává do základní podpory a je vyplácena navíc k základní podpoře


 

Nezávazná poptávka

Vážení zájemci,

chtěli byste cenovou kalkulaci nebo další informace k zateplení? Vyplňte formulář a my vaše přání splníme.

 

Nechce se vám vyplňovat formulář?

V tom případě nás kontaktujte

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

*) Uvedené údaje použijeme výhradně pro zpracování vašeho dotazu. Informace označené hvězdičkou jsou proto nezbytné.  

Zajímá vás víc?

zelena-usporam-zakladni-varianta-lg.pngFoukané izolace s.r.o. - Registrovaný specialista Nová zelená úsporám

 

Kde všude aplikujeme minerální tepelnou izolaci?

 

Jaké jsou její výhody?

 

Jak postupujeme?

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů